Monday, April 2, 2012


यो ब्लग, मेरो साथी तिम्रै लागि हो |
Dedicated to my friend.


मैले नेपालीमा टाइप गरेको देखेर मेरो साथीहरु अचम्म मान्छन, अनि सबैले सोधछन् कसरी ?
यो ब्लग मार्फत कसरी नेपाली फन्ट इन्स्टल गर्ने भन्ने स्टेप्स पोस्ट गरेको छु ।

Here are few steps that will install गूगल नेपाली इन्पुट (Google Nepali Input)  in your machine.

स्टेप १:- सअर्च  गूगल फोर नेपाली input .
Step 1. Search Google Nepali Input.


 स्टेप २:- क्लिक्क Downoad Google Translation Input Method (IME).
Step 2:- click Downoad Google Translation Input Method (IME).

Be careful in this step. Choose Nepali as your language and choose 32 Bit / 64 Bit as per your machine.
Click Download Google IME. This will pop up a window and click save file. This will download a executable binary file.
स्टेप ३:- आफ्नो browser को Downloads मा गएर googlenepaliinputinstall.exe मा डबल  क्लिक्क गर्नु |
Step 3.  Go to Downloads of your browser and double click on googlenepaliinputinstall.exe file to install.
Or you can go to the containing folder and double click on executable file named googlenepaliinput.exe.This step will install google nepali input on your machine by poping up a window shown below.

स्टेप ४:- अब End User License Agreement मा I agree मा चेक गर्नु पर्छ र नेक्ष्टमा क्लिक्क गर्नु पर्छ |
Step 4:- Now another window will pop up for End User Licence Agreement, just check on I agree and then click on next to complete the installation.

केही समयपछि इन्स्टलेसन् पुरा हुन्छ |

Wait for some time and the installation will complete, but remember you need internet connection for the complete installation.इन्स्टल त भयो तर कसरी प्रयोग गर्ने ?
How to use Google Nepali Input IME

अब नेपालीमा  टाईप्  गर्न अफ्नो विन्दोव्स (windows)को दाहीने तर्फको तल तिरको language status bar मा नेपालीलाई छान्नु पार्छ | तेस पछि नेपालीमा र अंग्रेजीमा (अ / A) छानेर टाईप् गर्न सकिन्छ |
यसलाई माइक्रोसफ्ट वोर्डमा र अरु प्रोग्राममा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ |

म आशा गर्छु अब सबैले नेपालीमै टाईप् गर्छन होला | नेपालीमा च्याट गर्नुको मज्जा अर्कै हुन्छ !

At the right hand side of your windows on the menu bar there is language status bar on the corner side near the clock, check Nepali as your language to use Google Nepali Input. Also you can choose A for English and अ for Nepali instantly to jump between english and nepali language.

I hope after reading this blog everyone will start using Google Nepali Input. This is very easy and really cool.
We can create M$ word or other document in Nepali font. Also chatting in our own language is fun.

Don't forget to comment on the blog !!
I mean was it helpful ?